دانلود رمان کد بانوی من

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان کدبانوی من با فرمت pdf download :دانلود رمان کدبانوی من با فرمت apk download :دانلود رمان کدبانوی من با فرمت java download :دانلود رمان کدبانوی من با فرمت jad download :دانلود رمان کدبانوی من با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان کدبانوی من با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

تو شرکت پوستم کنده شده بود . یکی از مشتریها دبه کرده بود و زده بود زیر قراردادش داشت کل شرکت ما رو به خاک سیاه می شوند . کلی روش حساب کرده بودیم و با سرمایه اش می خواستیم یه حالی به خودش و خودمون بدیم . ولی حالا مرتیکه عین خیالشم نبود . زنگ زده بود گفته بود قرارداد کنسله . من دارم از ایران میرم . سه تا از بچه ها رو فرستاده بودم برم خرش کنن . وگرنه باید خسارت شرکت و خودم می دادم . چون معرفه اون مرتیکه من بودم . همه قراردادهای دیگه رو پیچونده بودیم چسبیده بودیم به این یارو . پول ازش می ریخت . اعصابم خورد خورد بود . بدتر اینکه بچه ها دست از پا درازتر اومده بودن . میگفتن یارو هیچ جوری خر نمیشه . ولی من هنوز از آخرین حربه ام استفاده نکرده بودم . حقه مخصوصی که همیشه شرکت ما رو نجات داده بود .

رمان کدبانوی من

/ 0 نظر / 279 بازدید