دانلود رمان شوهر آهو خانم

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان شوهر آهو خانم از علی محمد افغانی با فرمت pdf download :دانلود رمان شوهر آهو خانم از علی محمد افغانی با فرمت apk download :دانلود رمان شوهر آهو خانم از علی محمد افغانی با فرمت java download :دانلود رمان شوهر آهو خانم از علی محمد افغانی با فرمت jad download :دانلود رمان شوهر آهو خانم از علی محمد افغانی با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان شوهر آهو خانم از علی محمد افغانی با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

بعدازظهر یکی از روزهای زمستان سال ۱۳۱۳ بود. آفتاب گرم و لچسبی که تمام پیش از ظهر بر شهر زیبای کرمانشان نور افشانده بود با سماجتی هرچه افزونتر می کوشید تا آخرین اثر برف شب پیش را از میان بردارد. آسمان صاف و درخشان بود. کبوترهائی که در چوب بست شیروانی های خیابان لانه کرده بودند در میان مه بی رنگی که از زیر پا و دور و بر آنها بر می خاست با لذت و مستی پرغروری بجنب و جوش آمده بودند. مثل اینکه غریزه به آنها خبرد داه بود که روزهای برف و باران سپری شده و موسم شادی و سرمستی فرا رسیده است.
در خیابان همه چیز آرامش معمولی خود را طی می کرد. درشکه ای که لک لک کنان می گذشت، گذرنده ای که دستها را در جیب پالتو کرده، سر را به زیر افکنده بود و پی کار و زندگی خود می رفت. فروشنده ای که در پس پیشخوان دکان مشتری را راه می انداخت، هیچ یک در کار خود شتابی نداشتند. سنگفرش پیاده رو انکی خیس بود و ناودانهای دیواری پنهانی زمزمه می کردند.

رمان شوهر آهو خانم

/ 0 نظر / 668 بازدید