دانلود رمان صرفا جهت اینکه خرفهم شی

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان صرفا جهت این که خرفهم شی از آوین با فرمت pdf download :دانلود رمان صرفا جهت این که خرفهم شی از آوین با فرمت apk download :دانلود رمان صرفا جهت این که خرفهم شی از آوین با فرمت java download :دانلود رمان صرفا جهت این که خرفهم شی از آوین با فرمت jad download :دانلود رمان صرفا جهت این که خرفهم شی از آوین با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان صرفا جهت این که خرفهم شی از آوین با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

گوشی رو توی دستم میچرخوندم . این پیشنهاد چه قدر ذهنمو درگیر خودش کرده بود .باید همه چیزو در نظر میگرفتم . تو دوراهی بدی گیر کرده بودم . میتونستم غرق در ارامش ظاهری و پول و در عین حال با تحمل فرشاد عوضی زندگی کنم ویا میتونستم یه کم کرکره ی غروره رو بکشم پایین و مستقل شم و از نگاه های ترحم امیزدایی ورفتار های سرتا پا تحقیر زن دایی هم نجات پیدا کنم . به نظرم راه دوم عاقلانه تر بود . هرکاری از نظر من برای نجات پیدا کردن از دست فرشاد عاقلانه میومد. مسءله ای که اینجا وجود داشت این بودکه نکنه از تو تله ی اول با کله پرت شم تو تله ی دومی … ولی نه بهش نمیومد نگاهی به ساعت مچی ام انداختم ساعت ۱۰:۴۵ بود . فقط یه ربع وقت داشتم. حالا میمردی بگی تا وقتی که دلم میخواد میتونم فکر کنم بعدم خیلی شیک و مجلسی

رمان صرفا جهت این که خرفهم شی

/ 0 نظر / 917 بازدید