دانلود رمان همبرگر

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان همبرگر از شهلا ابراهیمی با فرمت pdf download :دانلود رمان همبرگر از شهلا ابراهیمی با فرمت apk download :دانلود رمان همبرگر از شهلا ابراهیمی با فرمت java download :دانلود رمان همبرگر از شهلا ابراهیمی با فرمت jad download :دانلود رمان همبرگر از شهلا ابراهیمی با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان همبرگر از شهلا ابراهیمی با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

سومین و آخرین فرزند یک خانواده پنج نفری هستم. پدرم در ارتش خدمت می کرد و این طور که مامان تعریف می کند درجه دار بوده، استوار! با تشویق مامان درس خواند و دیپلم گرفت. آن زمان درجه داری که دیپلم می گرفت، بدون گذراندن دانشکده افسری ستوان سه می شد و این قانون شامل حال بابا هم شد. از وقتی یادم می آید ستوان بود و بعد هم به ستوان یکمی ارتقا درجه پیدا کرد و پیش از جنگ ایران و عراق بازنشسته شد. دو برادر بزرگتر از خودم دارم. مهران افسر نیروی دریایی است و در بندرعباس و بوشهر خدمت کرد و همسر و دختری به نام کتایون دارد. برادر دومم کیوان نام دارد که در پایگاه هوایی دزفول و بعد در بوشهر مشغول خدمت شد. همسرش از اهالی دزفول است و پسری به نام مهرداد دارد. من هم آخرین فرزند هستم اسمم نازنیه. پدرم مرد خوش قیافه و درشت اندامیه و برادرهایم از نظر اندام و قیافه به پدرم شباهت دارند.

رمان همبرگر

/ 0 نظر / 270 بازدید