دانلود رمان طناز

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان طناز از بهارک میرزایی با فرمت pdf download :دانلود رمان طناز از بهارک میرزایی با فرمت apk download :دانلود رمان طناز از بهارک میرزایی با فرمت java download :دانلود رمان طناز از بهارک میرزایی با فرمت jad download :دانلود رمان طناز از بهارک میرزایی با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان طناز از بهارک میرزایی با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

ترانه به محض ورود طناز به اتاق که از ضیافتی شبانه باز میگشت، ابروانش را در هم کشید، با حالتی دوگانه، که هم بوی کینه و هم بوی گلایه داشت، گفت:
امروز با کی قرار داشتی؟ چه قدر دیر کردی!!!!!!!!!
طناز پالتویش را از تن جدا کرد و در حالی که آن را روی چوب لباسی آویزان می کرد، با چشمانی مغرور و مخمور و در حالی که مرتب پلک هایش را برهم میزد تا مژه های برگشته و زیبایش را زیباتر جلوه دهد، پاسخ داد:
با یکی از هزاران عاشق و شیفته ام … عزیزم؛ مگه واسه تو فرقی هم می کنه که من با کی بودم و کجا بودم؟؟؟؟؟؟؟؟
ترانه که قصد داشت نا آرامی خود را در پس چهره به ظاهر بی تفاوت خود پنهان کند، لبخندی زد و لحن کلامش را تغییر داد و گفت:
واسه من فرقی نمیکنه که تو با کدوم یکی از هزاران عاشق و شیفته ات بود، فقط مامان خیلی نگران بود، طبق معمول دلش شور میزد، میترسید، سر سلامت خونه نیای..
طناز روی صندلی میز آرایش نشست و در حالی که جوراب هایش را در می آورد گفت:

رمان طناز

/ 0 نظر / 177 بازدید