دانلود رمان غبار خاطره ها

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download : دانلود رمان غبار خاطره ها از بهجت قاسمی با فرمت pdf download : دانلود رمان غبار خاطره ها از بهجت قاسمی با فرمت apk download : دانلود رمان غبار خاطره ها از بهجت قاسمی با فرمت java download : دانلود رمان غبار خاطره ها از بهجت قاسمی با فرمت jad download : دانلود رمان غبار خاطره ها از بهجت قاسمی با فرمت java (پرنیان) download : دانلود رمان غبار خاطره ها از بهجت قاسمی با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

آن شب گویی طبیعت تیغ غضب از نیام برکشیده با همه سر جنگ داشته و غوغایی برپا کرده بود.آسمان به زمین نزدیک مینمود کوه ابرها در آسمان سیاهی قیر گونه ی دیو سایی داشت و طوفان سهمگینی که میتازید هر چه در سر راه خود میدید چون خسی یه یغما میبرد.باکی نداشت از اینکه شاخه های ترد گیاهان و یا تنه ی خشک درختان ایستاده مرده باشند و یا تناور درختانی که برگ و بارشان سایه خیال میگسترانند از بیخ و بن بکند و حتی ریشه ای در خاک باقی نگذارد تا دوباره جان بگیرند و زندگی از نو آغاز کنند.
برقی که در آسمان سرگردان بود غرش وهم انگیزی بهمراه داشت گویی بنا بود با روشنایی خود تمام آنچه را که در زیر پوست شب پنهان مینمود به نمایش گذارد.
در آن شب اشفته حال صدای فریادهای دردناک و التماس آمیز زن جوانی در میان ساختمان قدیمی در وسط باغی بزرگ که خود نیز دستخوش نامهربانی طبیعت قرار گرفته بود بگوش میرسید.

/ 1 نظر / 18 بازدید
نیلوفر

سلام سلام خيلي خوشحال شدم دوباره به وبتون اومدم موفق باشين