دانلود رمان لحظه ی عاشق شدن

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان لحظه ی عاشق شدن از ثریا منصور بیگی با فرمت pdf download :دانلود رمان لحظه ی عاشق شدن از ثریا منصور بیگی با فرمت apk download :دانلود رمان لحظه ی عاشق شدن از ثریا منصور بیگی با فرمت java download :دانلود رمان لحظه ی عاشق شدن از ثریا منصور بیگی با فرمت jad download :دانلود رمان لحظه ی عاشق شدن از ثریا منصور بیگی با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان لحظه ی عاشق شدن از ثریا منصور بیگی با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

وارد سالن دانشکده شدم،کسی داخل سالن نبود.نگاهی به ساعتم انداختم،پنج دقیقه از وقت کلاسم گذشته بود.با سرعت از پله ها بالا می رفتم که یه پله مونده بود به اخر،احساس کردم با کسی برخورد کردم.برگه ها از دستم روی زمین رها شد.با حالتی عصبانی به بالا نگاه کردم،قلبم به شدت به تپش افتاد،زبونم بند اومد.ابروهای خوش فرم و چشم های سیاه نیمه خمارش چهره شو خشن جلوه می داد،خشن ولی فوق العاده جذاب!
خم شد،برگه ها رو از روی زمین جمع کرد.اونا رو به من داد و با لبخندی که بر لب داشت نگاهی بهم انداخت و گفت:
ببخشید خانوم،سرم پایین بود،داشتم ساعت مچیمو تنظیم می کردم،به خاطر همین متوجه شما نشدم.
برگه ها رو ازش گرفتم و گفتم:مهم نیست،خودتونو ناراحت نکنید.

رمان لحظه ی عاشق شدن

 

/ 1 نظر / 119 بازدید
نسترن

سللللللللللللللللللللام عزیزم عاالی بود گلم....مرسیی[چشمک][لبخند]