دانلود رمان عشق اطلسی

:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان عشق اطلسی از فرخنده موحد راد با فرمت pdf download :دانلود رمان عشق اطلسی از فرخنده موحد راد با فرمت apk download :دانلود رمان عشق اطلسی از فرخنده موحد راد با فرمت java download :دانلود رمان عشق اطلسی از فرخنده موحد راد با فرمت jad download :دانلود رمان عشق اطلسی از فرخنده موحد راد با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان عشق اطلسی از فرخنده موحد راد با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

خیلی وقت بود دلم گرفته بود و هیچ جوری آروم نمی شدم ، وقتی روزهای گذشته ام رو یادم میومد دلم میخواست چشمهام رو برای همیشه ببندم چون یادآوری تلخ کامی هاش جز رنج و عذاب چیزی واسم نذاشت دردم از همه ی دنیا این بود که کسی دردم رو نمی فهمید ، هر موقع تو خودم بودم و با خودم آروم ، لقب افسرده و دیوانه بهم می دادند ! وقتی شاد بودم و می خندیدم بهم می گفتند جلف بازی درنیار ! نمی دونستم ادامه ی زندگی برام میسر بود یا نه ؟اما هر چی بود غم و هر چی هست و هنوز نمی دونم . بغض خاصی تو گلوم نشسته بود که راه نفس کشیدن و برام بند آورده بود . به قول عمو پیمان که می گفت :
-اگر اینجوری ادامه بدم چه بخوام چه نخوام ، ادامه دادن هم دیگه میسر نیست ، یه جایی تابلوی ایست رو میذارن جلوم و می گن خوش اومدی ، سفر به سوی آخرت !

رمان عشق اطلسی

/ 0 نظر / 541 بازدید