دانلود رمان الهه ی ناز 2

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان الهه ی ناز۲ از مریم اولیایی با فرمت pdf download :دانلود رمان الهه ی ناز۲ از مریم اولیایی با فرمت apk download :دانلود رمان الهه ی ناز۲ از مریم اولیایی با فرمت java download :دانلود رمان الهه ی ناز۲ از مریم اولیایی با فرمت jad download :دانلود رمان الهه ی ناز۲ از مریم اولیایی با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان الهه ی ناز۲ از مریم اولیایی با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

سالها از آن روز پاییزی می گذرد.از آن روز غم انگیزی که فهمیدم دیگر مونسی ندارم .بارها در خواب دیده ام گیتی در جای باشکوه زندگی میکند و خیلی شاداب است .انگار آنجا خوشبخت تر از اینجاست .باری تصمیم گرفتم قلم گیتی عزیزم را زمین نگذارم ووقایع بعد از مرگش را روی کاغذ بیاورم
منصور، بعدها آن روز شوم مهرماه را اینطور بیان کرد:

صبحونه مو خوردم .وقتی از سر میز بلند شدم و از سالن غذاخوری بیرون اومدم، دیدم آذر چمدون به دست کنار در ورودی ساختمان ایستاده.انگار عجله داشت .مضطرب بنظر می رسید .گفتم:داری می ری؟

پاسخ داد:بله دوست ندارم پلیس خبر کنین

در هر صورت ، بدی دیدی حلال کن.ما دوست نداریم کسی از پیش ما دلگرفته بره .
ولی دلم گرفته و قلبم شکسته.البته مطمئنم به زودی تشکین پیدا میکنه
با تعجب بهش خیره شدم.

رمان الهه ی ناز۲

منبع:http://www.forum.98ia.com/

آپلود شده در:http://romansara.com

/ 0 نظر / 491 بازدید