دانلود رمان عاشقانه نگاهم کن


فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان برای نگاهم کن از الهام قسیم با فرمت pdf download :دانلود رمان برای نگاهم کن از الهام قسیم با فرمت apk download :دانلود رمان برای نگاهم کن از الهام قسیم با فرمت java download :دانلود رمان برای نگاهم کن از الهام قسیم با فرمت jad download :دانلود رمان برای نگاهم کن از الهام قسیم با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان برای نگاهم کن از الهام قسیم با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

کادوهایم را روی تخت گذاشتم و در اتاقم را بستم و گوشه ای از تخت نشستم و دوباره نگاهی به کادوهای روز تولدم انداختم. اما این بار نگاهی دقیق تر…بلوز آبی حریر و بی نظیر هدیه ی شیلا بود و ساعت مارک دار فوق العاده هم هدیه ی دایی نادر. شهین و شوهرش اقا احمد هم کت و شلوار سبز کتان و بامزه ای را برایم اورده بودند.و اخرین هدیه ام ..جعبه اش را به ارامی گشودم. دستبند طلای ظریف و نگین دار خیلی شیکی که تا به حال نمونه اش رابه جز یکی دو تا طلا فروشی ندیده بودم. لبخند کمرنگی زدم وبه نگین های درخشان دستبند در زیر نور چراغ نگاه کردم این اخرین هدیه کادوی شروین بود.جابه جا کردن کادوهایم چند دقیقه ای وقت گرفت .جلوی ایینه نشستم و به چهره ام نگاه کردم .هجده ساله شده بودم و این فوق العاده بود.

رمان نگاهم کن

/ 1 نظر / 431 بازدید
m

[دست]