دانلود رمان عشق دات کام

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :  دانلود رمان عشق دات کام از نیلوفر لاری با فرمت pdf download :  دانلود رمان عشق دات کام از نیلوفر لاری با فرمت apk download :  دانلود رمان عشق دات کام از نیلوفر لاری با فرمت java download :  دانلود رمان عشق دات کام از نیلوفر لاری با فرمت jad download :  دانلود رمان عشق دات کام از نیلوفر لاری با فرمت java (پرنیان) download :  دانلود رمان عشق دات کام از نیلوفر لاری با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

وقتی به من گفت طلاق،هاج و واج نگاهش کردم و زدم زیر خنده.همانطور که فنجان های نیمه خورده قهوه را از روی میز جمع می کردم گفتم:شوخی نکن ارش جان،می بینی که اینجا چقدر به هم ریخته است.عوض اینکه بیایی به من کمک کنی …
با اوقات تلخی میان حرفم پرید وگفت:همین که گفتم ،طلاق!بهتر است بدانی در تمام عمرم هیچ وقت تا این حد جدی نبودم.
فنجان ها توی دستمم بلاتکلیف مانده بود.مات ومتحیر نگاهش می کردم.فکر کردم شاید شوخی می کند…ما که تا همین چند دقیقه پیش با هم قهوه می نوشیدیم و حرف می زدیم…از خودم پرسیدم:حرف می زدیم؟نه…شاید هیچ کلامی میان ما ردوبدل نشد،حتی نگاهمان هم از هم می گریخت…ولی هیچ نشانی نبود که او بخواهد اینطور قاطع وسریع روبرویم بایستد وبگوید طلاق.
وقتی دید هنوز با سر درگمی ونا باوری نگاهش می کنم عصبی شد وداد زد:چرا ایستادی وبروبر نگاهم می کنی نشنیدی چی گفتم؟

رمان عشق دات کام

/ 0 نظر / 309 بازدید