دانلود رمان حسرت همیشه جاوید


فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان حسرت همیشه جاوید از سکینه موسوی با فرمت pdf download :دانلود رمان حسرت همیشه جاوید از سکینه موسوی با فرمت apk download :دانلود رمان حسرت همیشه جاوید از سکینه موسوی با فرمت java download :دانلود رمان حسرت همیشه جاوید از سکینه موسوی با فرمت jad download :دانلود رمان حسرت همیشه جاوید از سکینه موسوی با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان حسرت همیشه جاوید از سکینه موسوی با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

دیدار مجدد فرزندانم برایم تسکینی است. وقتی خسته از کار روزانه به خانه برمی گردم و آغوش باز و گرمای وجود آنها را حس می کنم جانی تازه می یابم. در این هنگام است که درک می کنم چقدر مادر بودن شیرین و لذت بخش است و چه سعادتمندم من که مادر چنین فرزندانی هستم.
صاحب یک تولیدی پوشاک هستم و این خانه را به تازگی با فرزندانم برای خودمان آماده ساخته ایم. امروز دخترم سارا غذای مورد علاقه ام را پخته است و خانه را چنان آراسته که آدمی از بودن در این مکان سرمست می شود. او را می بینم که جلوی آینه موهایش را شانه می زند لبخندی می زنم و به یاد زمانی می افتم که همسن و سال او بودم. وقتی در آینه نگاهش با نگاهم تلاقی کرد لبخندی بر لب نشاندم او هم لبخندی زد و در همین موقع بود که به سوی من آمد و گفت:
– چی شده مادر خوبم… به چی می خندیدی؟
– به چیزی نمی خندیدم فقط فکر می کردم.
– به چه چیزی فکر می کردی؟

رمان حسرت همیشه جاوید

منبع:http://www.forum.98ia.com/

اپلود شده در:http://romansara.com

/ 0 نظر / 124 بازدید