دانلود رمان چقدر دیر آمدی

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان چقدر دیر آمدی از نسرین قدیری با فرمت pdf download :دانلود رمان چقدر دیر آمدی از نسرین قدیری با فرمت apk download :دانلود رمان چقدر دیر آمدی از نسرین قدیری با فرمت java download :دانلود رمان چقدر دیر آمدی از نسرین قدیری با فرمت jad download :دانلود رمان چقدر دیر آمدی از نسرین قدیری با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان چقدر دیر آمدی از نسرین قدیری با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

قطار سریع السیر لندن- ادینبورو با سرعت تمام در حرکت بود. هرچه بیشتر از لندن فاصله می گرفت، التهاب و نگرانی سروین بیشتر می شد. از هنگانی که ایستگاه کینزکراس را ترک کرده بود، مرتب به ساعتش نگاه می کرد و انتظار می کشید. ناباورانه دچار دردهای پی در پی و شدیدی شده بود که وجود لاغر و ضعیفش را به لرزه درمی آورد. دستهایش را زیر شکم قرار داده بود و به این وسیله می خواست از تکانهای شدید طفلش جلوگیری کند. باورش نمی شد که در چنین موقعیتی درد زایمانش شروع شده باشد. باورش نمی شد که فرزندش در این وضعیت نابسامان به دنیا بیاید. هر لحظه انتظار داشت که درد پایان یابد و او را به حال خود بگذارد.

رمان چقدر دیر آمدی

/ 0 نظر / 87 بازدید