دانلود رمان همراز

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان همراز از منیر مهریزی مقدم با فرمت pdf download :دانلود رمان همراز از منیر مهریزی مقدم با فرمت apk download :دانلود رمان همراز از منیر مهریزی مقدم با فرمت java download :دانلود رمان همراز از منیر مهریزی مقدم با فرمت jad download :دانلود رمان همراز از منیر مهریزی مقدم با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان همراز از منیر مهریزی مقدم با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

تا آن شب که زمزمه های عمه ها و پدر را از پشت در شنیدم قضیه را جدی نگرفته بودم. وقتی صحبت ها به زمزمه های آهسته تبدیل شد دلهره به جانم چنگ انداخت. یواشکی پشت در اتاقم گوش خواباندم عمه مهین می گفت :
– به خدا داداش نمی دونی چقدر خانمه. ملوک دیدش، مگه نه ملوک.
و صدای عمه ملوک.
– آره به نظر من هم خیلی خانم و مقبول بود. خوبیش اینه که بچه نداره. بچه اش نمی شده به همین خاطر با مژگان راه می یاد. نگران نباش.
با چند لحظه تاخیر صدای پدر را شنیدم.
– نمی تونم نگران نباشم. هنوز هم می گم بهتره صبر کنیم وقتی مژگان هم مثل مجید رفت سر خونه و زندگیش اون موقع اقدام می کنیم.
و باز صدای پر شور عمه مهین که حالا خیلی ازش بدم آمده بود.
– این حرف رو نزن داداش. مژگان الان سن حساسی داره که نیاز به سایه مادر داره. بهت قول می دم که راحت با هم کنار می یان. خصوصاً از طرف فرشته خانم که کاملاً خیالم راحته.

رمان همراز

/ 1 نظر / 1652 بازدید
نیلوفر

سلامي به شيريني دلتون واقعا سايتتون عاليه