دانلود رمان شب عروسی


فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان شب عروسی من از شهره وکیلی با فرمت pdf download :دانلود رمان شب عروسی من از شهره وکیلی با فرمت apk download :دانلود رمان شب عروسی من از شهره وکیلی با فرمت java download :دانلود رمان شب عروسی من از شهره وکیلی با فرمت jad download :دانلود رمان شب عروسی من از شهره وکیلی با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان شب عروسی من از شهره وکیلی با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

صدای جیرینگ شکستن استکان و نعلبکی آمد . قلبم از جا کنده شد.
هر وقت منتظر خواستگاری بودیم مامان همین طور می شد.
حالتش تغییر می کرد. دست هایش می لرزید . عصبی می شد و من می فهمیدم هوا پَس است.
در اتاق را باز کردم و به آشپزخانه دویدم.
– چی شده؟
با حرص نگاهم کرد. بعد دولا شد خرده شیشه ها را جمع کند. دستش را گرفتم.
– با دست؟ صبر کنین جارو و خاک انداز بیارم.
سربلند کرد. از چشم های مهربان عمیقش آتش می باری.
– تو هنوز حاضر نشدی؟
می دانستم چه می خواهد بگوید. نگذاشتم ادامه بدهد.
– باشه این ها رو جمع می کنم. میرم لُپهامو قرمز می کنم که خواستگارها نفرمایند رنگ پریده س و تب ِ لازم داره. لب هامو رُژ می مالم که نفرمایند مثل ماسته.

رمان شب عروسی من

/ 0 نظر / 381 بازدید