دانلود رمان پرنده خارزار

 :فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان پرنده خارزار از کالین مک کالو با فرمت pdf download :دانلود رمان پرنده خارزار از کالین مک کالو با فرمت apk download :دانلود رمان پرنده خارزار از کالین مک کالو با فرمت java download :دانلود رمان پرنده خارزار از کالین مک کالو با فرمت jad download :دانلود رمان پرنده خارزار از کالین مک کالو با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان پرنده خارزار از کالین مک کالو با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

روز هشتم دسامبر ۱۹۱۵،مگی کلیری چهارمین سال زندگی اش را آغاز کرد.پس از آن که ظرف های صبحانه جمع شد، مادرش خاموش و آرام بسته ای را که در کاغذ قهوه ای رنگ پیچیده شده بود به کف دست مگی گذاشت و از آشپزخانه بیرونش کرد.از این رو، مگی در پشت بوته های جگن، کنار در ورودی خانه، چمباتمه زد و با بی قراری شروع به باز کردن بسته کرد.انگشت هایش ناتوان و بسته سنگین بود.رایحه ضعیف فروشگاه واهاین به مشامش رسید؛ رایحه ای که به او می گفت هر چه که درون بسته است، از فروشگاه واهاین خریداری شده است.
چیزی ظریف و تقریبا طلایی رنگ از گوشه بسته نمایان شد.مگی این بار با شتاب بیشتر لفاف کاغذی بسته را پاره کرد.وقتی چشم او به عروسکی افتاد که در بستری از کاغذ های مچاله شده به خواب ناز فرو رفته بود، چنان شادمان شد که پلکهایش به حرکت در آمدند و با زمزمه ای عاشقانه گفت:«آگنس! / آگنس!»
معجزه ای صورت گرفته بود.مگی در همه عمرش فقط یک بار به واهاین رفته بود، در ماه مه بود که مادرش به خاطر رفتار شایسته مگی او را به فروشگاه واهاین برد.پهلو به  مادرش در یک گاری یک اسبه نشست.تلاش کرد تا دختری شایسته باشد، ولی چنان به هیجان آمده بود که نمی توانست جز آگنس چیز دیگری را ببیند یا به یاد آورد.

رمان پرنده خارزار

منبع:http://www.forum.98ia.com/

آپلود شده در:http://romansara.com

/ 0 نظر / 677 بازدید