دانلود رمان عاشقانه شب ایرانی

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان شب ایرانی از ر.اعتمادی با فرمت pdf download :دانلود رمان شب ایرانی از ر.اعتمادی با فرمت apk download :دانلود رمان شب ایرانی از ر.اعتمادی با فرمت java download :دانلود رمان شب ایرانی از ر.اعتمادی با فرمت jad download :دانلود رمان شب ایرانی از ر.اعتمادی با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان شب ایرانی از ر.اعتمادی با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

پرواز با هواپیما همیشه برای ایرانی ها با یک نوع پیچیدگی و اسرار همراه است…تا وقتی سوار هواپیما نشده ایم هرگز به آن فکر نمی کنیم اما همین که در روی صندلی نشستیم و کمر بند را محکم کردیم و مهماندار هواپیما سفر به خیر معمولی خود را که از تکرار مثل صفحات قدیمی گرامافون خط خط افتاده است برایمان خواند به ناگهان اندیشه های هزاران ساله نسل های پی در پی در باره مرگ و سفر به جهان دیگر در اعماق خاکستری مغزمان جان می گیرد، و هزار و یک سوال تکراری که مثل سفر به خیر مهماندار هواپیما تکراری و خط خطی است در برابرمان قد می افرازد که … اگر هواپیما سقوط کند چه میشود ؟مرگ ،بله مرگ..من چگونه با مرگ روبرو می شوم ؟پس سهم من از این دنیا چه بوده ؟مرا برای چه آفریدند ؟هدف نهایی از آفرینش من بر روی زمین چه بوده است؟…اما هر قدر هواپیما از زمین فاصله میگیرد،ما ایرانی ها ، خود را بیشتر به خدا نزدیک احساس میکنیم، دیگر از ترس یا به دلیل پنهانی دیگربه روی زمین نگاه نمی کنیم،

رمان شب ایرانی

/ 0 نظر / 895 بازدید