دانلود رمان تبسم


فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان تبسم از باران با فرمت pdf download :دانلود رمان تبسم از باران با فرمت apk download :دانلود رمان تبسم از باران با فرمت java download :دانلود رمان تبسم از باران با فرمت jad download :دانلود رمان تبسم از باران با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان تبسم از باران با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

مامان اصلاً حال خوبی نداره باید چکار کنیم

متین به من نگاهی کرد : نمی دونم ، هر جا میرم نمی دونم چرا قبولم نمی کنند که کار کنم

: باید منم برم دنبال کار

متین به من نگاهی کرد : نه دوست ندارم بر جای کاری کنی

: ببین متین می دونم دوست نداری ولی الان خودت می دونی نیاز به پول داریم پس باید برم کار کنم

ترنج : آره اینجوری نمیشه داروهای مامان داره تموم میشه ، دکترم گفت باید از نظر غذایی تقویتش کنیم

: پس از فردا میرم دنبال کار

متین : من شرمنده شما هستم

: این حرف و نزن همه باید به هم کمکم کنیم تا بتونیم زندگی رو بچرخونیم

ترنج : منم کار می کنم

: بی خود شما میرید مدرسه و مراقب مامان هستید هیچ جا نمی خواهد بری

ترنج : چطور تو بری ؟

: من درسم تموم شده ولی شما نه باید درس تو بخونی

ترنج : دانشگاه چی ؟

بهش نگاه کردم و اون سرش و انداخت پایین

از جام بلند شدم

متن : کجا میری ؟

: میریم روزنامه بگیریم ببینم چه کاری می تونم پیدا کنم

متن : حالا صبر کن

: دیگه صبر جایز نیست

متن : تو باش من میریم می گیرم

: باشه

متن از خونه رفت بیرون

تبسم

رمان تبسم

/ 0 نظر / 223 بازدید