دانلود رمان شیطات پنهان

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان شیطان پنهان از جسیکا استیل با فرمت pdf download :دانلود رمان شیطان پنهان از جسیکا استیل با فرمت apk download :دانلود رمان شیطان پنهان از جسیکا استیل با فرمت java download :دانلود رمان شیطان پنهان از جسیکا استیل با فرمت jad download :دانلود رمان شیطان پنهان از جسیکا استیل با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان شیطان پنهان از جسیکا استیل با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

کلر در حالیکه درطبقه بالا تختخوابها رو مرتب میکرد ،
صدای زنگ تلفن رو از داخل سالن شنید. تلفن برای او
نبود ولی می دونست بهتره تلفن رو جواب بده چون ممکن
بود بروس بیرون باشه و متوجه نشه.
بالای پله ها بود که زنگ تلفن قطع شد، خم شد که دستمال
گردگیری رو که از جیبش به بیرون افتاده بود برداره که
صدای هیجان زده بروس رو شنید ” هی، برنامه ت فوق
العاده است ! گفتی ده روز؟ البته که میام “.
کلر لبخند زد، او عاشق پدر و مادرش و کیت و بروس بود،
هر چیزی که اونها رو خوشحال می کرد باعث خوشحالی او
هم می شد. در حال برگشت به ادامه کارش بود که با
شنیدن صحبت های بروس سر جایش ایستاد. تمام هیجان از
صدای برادرش محو شده بود .

رمان شیطان پنهان

/ 0 نظر / 131 بازدید