دانلود رمان بر بال باد

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان بر بال باد از فریده نجفی با فرمت pdf download :دانلود رمان بر بال باد از فریده نجفی با فرمت apk download :دانلود رمان بر بال باد از فریده نجفی با فرمت java download :دانلود رمان بر بال باد از فریده نجفی با فرمت jad download :دانلود رمان بر بال باد از فریده نجفی با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان بر بال باد از فریده نجفی با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

به سرایوان آمد.خانه دل گرفته و سوت و کور بود.نگاهش در انبوه سبزه و گل و گیاه باغچه ها گم شد.با بی حوصلگی دستها را از هم گشود و نفسی عمیق فرو داد.چه سکوت ملال اوری!در این خانه دراندرشت حتی صدای همسایگان مجاور هم به گوش نمیرسید.روی پله ها نشست و سر را روی زانوان تا شده گذاشت روح پر جنب و جوشش این تنهایی و خاموشی دلگیرانه را تاب نمی آورد.ذهنش در پی یافتن سرگرمی مفرحی به تکاپو افتاد.هوس دیدن یک فیم!یک تاتر!رفتن به یک پارک بازار صفویه هم بد نیست.دستی به گیسوان پریشان و بی ارایش خود کشید:با این ریخت و قیافه؟نه!حمام و سشوار کشیدن حال میخواهد.کاش لااقل مامان در خانه بود.همان یکی دو کلمه حرف زدنش هم غنیمت است.
پاها را به نرده ها ی ایوان تکیه داد:بگو عمو جان!آخر امروز چه وقت برگشتن بود!کاش سرسختی نمیکردم و با مامان به فرودگاه میرفتم.ولش کن!حالا که گذشت.حالا بگو چه کنم!راستی یکشنبه هم کارنامه ها را میدهند.

رمان بر بال باد

/ 0 نظر / 194 بازدید