رمان آتوسا از حسن شیدا

  رمان آتوسا مهین هخامنشی

نام رماننام رمان :رمان آتوسا مهین بانوی هخامنشی

نویسنده به قلم :حسن شیدا

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

این رمان به روایت زندگی آتوسا دختر کوروش کبیر بعد از مرگ پدرش می پردازد کتاب تمی رمانس دارد و از عشق این بانو به کشور، مردم، پدر و حتی یکی از سران کشور سخن می گوید……


ادامه مطلب ...