رمان پرشان از روشا

نام رماننام رمان :رمان پرشان

نویسنده به قلم :روشا

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

داستان درباره ی دختری به اسم پرشان هستش که به خاطر شیطون  و تخص بودن دوبار تو دام تجاوز پسری به اسم سپهر میفته ولی هر دفعه یه جوری از مخمصه فرار میکنه تا اینکه..


ادامه مطلب ...