رمان حبابی در سراب از رکسانا طاهری

  رمان حبابی در سراب از رکسانا طاهری

نام رماننام رمان :رمان حبابی در سراب

نویسنده به قلم :رکسانا طاهری

حجم رمانحجم رمان : ۲.۴۱ مگابایت پی دی اف , ۱.۱۹ مگابایت نسخه ی اندروید , ۱.۰۶ مگابایت نسخه ی جاوا , ۴۰۴ کیلو بایت نسخه ی epub

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

انسان به نحوی خلق شده که همه ی تلاش هایش تنها برای رهایی از درد ورسیدن به لذت متمرکز شده است.بد نیست لحظاتی هر چند نا چیز ،بنگریم به انسان هایی که پا را از حیطه غرایز طبیعی شان فراتر می نهند ودرد را با همه غمبارگی اش نوش می کنند وبه عوض دادخواهی،کوشش می کنند یاد بگیرند چگونه با تألمات خویش کنار آیند وبه آن خو کنند،همان گونه که تا کنون این چنین کرده اند.


فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان حبابی در سراب از رکسانا طاهری با فرمت pdf

download :دانلود رمان حبابی در سراب از رکسانا طاهری با فرمت apk

download :دانلود رمان حبابی در سراب از رکسانا طاهری با فرمت java

download :دانلود رمان حبابی در سراب از رکسانا طاهری با فرمت jad

download :دانلود رمان حبابی در سراب از رکسانا طاهری با فرمت java (پرنیان)

download :دانلود رمان حبابی در سراب از رکسانا طاهری با فرمت epub

صفحه ی اول رمان:

انسان به نحوی خلق شده که همه ی تلاش هایش تنها برای رهایی از درد ورسیدن به لذت متمرکز شده است.بد نیست لحظاتی هر چند نا چیز ،بنگریم به انسان هایی که پا را از حیطه غرایز طبیعی شان فراتر می نهند ودرد را با همه غمبارگی اش نوش می کنند وبه عوض دادخواهی،کوشش می کنند یاد بگیرند چگونه با تألمات خویش کنار آیند وبه آن خو کنند،همان گونه که تا کنون این چنین کرده اند.
در عوض کسانی هستند که بی هیچ تأملی ،نسنجیده واطاعت وار به سوی افیون پناه می برند وشخصیت دگرگون خویش را تسلیم هیولای سیاه اعتیاد می کنند واین خودکشی تدریجی،آنچنان کثیف وناهنجار رگ وریشه ی جسم وجانشان را می پوساند که دیگر با نوای طربناک هیچ عشقی به شوق نمی آیند.
من با عشق به خدا در می یابم آرامش را ،وبا سلاح بی اعتنایی لمس می کنم تحمل را!
شما چه خواهید کرد؟

رمان حبابی در سراب