رمان حبابی در سراب از رکسانا طاهری

  حبابی در سراب

نام رماننام رمان :رمان حبابی در سراب

نویسنده به قلم :رکسانا طاهری

حجم رمانحجم رمان : ۲.۴۱ مگابایت پی دی اف ,

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

انسان به نحوی خلق شده که همه ی تلاش هایش تنها برای رهایی از درد ورسیدن به لذت متمرکز شده است.بد نیست لحظاتی هر چند نا چیز ،بنگریم به انسان هایی که پا را از حیطه غرایز طبیعی شان فراتر می نهند ودرد را با همه غمبارگی اش نوش می کنند وبه عوض دادخواهی،کوشش می کنند یاد بگیرند چگونه با تألمات خویش کنار آیند وبه آن خو کنند،همان گونه که تا کنون این چنین کرده اند.


:فرمت رمان: PDF

 :دانلود رمان حبابی در سراب از رکسانا طاهری با فرمت pdf

 

صفحه ی اول رمان:

انسان به نحوی خلق شده که همه ی تلاش هایش تنها برای رهایی از درد ورسیدن به لذت متمرکز شده است.بد نیست لحظاتی هر چند نا چیز ،بنگریم به انسان هایی که پا را از حیطه غرایز طبیعی شان فراتر می نهند ودرد را با همه غمبارگی اش نوش می کنند وبه عوض دادخواهی،کوشش می کنند یاد بگیرند چگونه با تألمات خویش کنار آیند وبه آن خو کنند،همان گونه که تا کنون این چنین کرده اند.
در عوض کسانی هستند که بی هیچ تأملی ،نسنجیده واطاعت وار به سوی افیون پناه می برند وشخصیت دگرگون خویش را تسلیم هیولای سیاه اعتیاد می کنند واین خودکشی تدریجی،آنچنان کثیف وناهنجار رگ وریشه ی جسم وجانشان را می پوساند که دیگر با نوای طربناک هیچ عشقی به شوق نمی آیند.
من با عشق به خدا در می یابم آرامش را ،وبا سلاح بی اعتنایی لمس می کنم تحمل را!
شما چه خواهید کرد؟

رمان حبابی در سراب