رمان عشقی در برهوت از پروین دروگر

  عشقی در برهوت

نام رماننام رمان :رمان عشقی در برهوت

نویسنده به قلم :پروین دروگر

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

داستان درباره ی دختری به اسم الناست که طی اتفاقی مادرش رو از دست میده و با خواهربزرگتر و برادر کوچکتر از خودش و خواهر یکسالش میرن پیش عمه ی ناتنیش تا زندگی کنن تا اینکه طی یک اعتراض به عمه ی خود……


دانلود کتاب با فرمت pdf

 

 

صفحه ی اول رمان:

صدای ضجه های کودکانی و غرشهای مردی آهنگ مرگبار آنشب بود .شبی که پرده ضخیم و سیاهی بر سیمای خانواده ای کشیده شد که روشناییها و امید را به قعر گور برد .آنشب شوم زمان جدایی از بهترین غمخوار و دلسوز بود که یادش مانند هاله ای کبود در اطراف قلبم خانه کرده است.هاله ای که هیچ سپیدی و روشنایی نمیتواند خود را جایگزینش کند زیرا که به یاد می آورم شیونهای داغدار پدرم را ناله های خواهر یک ساله ام را و گردش برادر کوچکم را که مانند پرنده ای پر و بال شکسته پیرامون جسدی بیجان میچرخید و هنوز آثار سیلیهایی که در آنشب بر سر و صورتم زده بودم چوم موجی از خاطره در سیمایم نمایان میشود.چگونه از یاد ببرم آذین لبخندش را آخرین سخن و حرفش را آخرین بوسه ای که بر جسم بی تحرکش زدم.