رمان طناز از بهارک میرزایی

  بهارک میرزایی رمان طناز

نام رماننام رمان :رمان طناز

نویسنده به قلم :بهارک میرزایی

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

داستان درباره ی دختری هوس باز به اسم طناز هستش که در خانوادۀ نسبتا متوسط از نظر اقتصادی زندگی میکنه، که پایبند هیچ نوع روابط نیست و فقط به خواسته های خودش توجه می کند، سرانجام با پسری بنام فرزین …….


 

download :دانلود رمان طناز از بهارک میرزایی با فرمت pdf


صفحه ی اول رمان:

ترانه به محض ورود طناز به اتاق که از ضیافتی شبانه باز میگشت، ابروانش را در هم کشید، با حالتی دوگانه، که هم بوی کینه و هم بوی گلایه داشت، گفت:
امروز با کی قرار داشتی؟ چه قدر دیر کردی!!!!!!!!!
طناز پالتویش را از تن جدا کرد و در حالی که آن را روی چوب لباسی آویزان می کرد، با چشمانی مغرور و مخمور و در حالی که مرتب پلک هایش را برهم میزد تا مژه های برگشته و زیبایش را زیباتر جلوه دهد، پاسخ داد:
با یکی از هزاران عاشق و شیفته ام … عزیزم؛ مگه واسه تو فرقی هم می کنه که من با کی بودم و کجا بودم؟؟؟؟؟؟؟؟
ترانه که قصد داشت نا آرامی خود را در پس چهره به ظاهر بی تفاوت خود پنهان کند، لبخندی زد و لحن کلامش را تغییر داد و گفت:
واسه من فرقی نمیکنه که تو با کدوم یکی از هزاران عاشق و شیفته ات بود، فقط مامان خیلی نگران بود، طبق معمول دلش شور میزد، میترسید، سر سلامت خونه نیای..
طناز روی صندلی میز آرایش نشست و در حالی که جوراب هایش را در می آورد گفت:

رمان طناز