رمان شب ایرانی از ر.اعتمادی

 

 رمان شب ایرانی

نام رماننام رمان :رمان شب ایرانی

نویسنده به قلم :ر.اعتمادی

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

داستان درباره ی دختری به اسم شهرزاد هستش که برای ادامه ی تحصیل راهی آلمان میشه و درگیر ماجرای عشقی با پسر آلمانی میشه که ….


 

download :دانلود رمان شب ایرانی از ر.اعتمادی با فرمت pdf


صفحه ی اول رمان:

پرواز با هواپیما همیشه برای ایرانی ها با یک نوع پیچیدگی و اسرار همراه است…تا وقتی سوار هواپیما نشده ایم هرگز به آن فکر نمی کنیم اما همین که در روی صندلی نشستیم و کمر بند را محکم کردیم و مهماندار هواپیما سفر به خیر معمولی خود را که از تکرار مثل صفحات قدیمی گرامافون خط خط افتاده است برایمان خواند به ناگهان اندیشه های هزاران ساله نسل های پی در پی در باره مرگ و سفر به جهان دیگر در اعماق خاکستری مغزمان جان می گیرد، و هزار و یک سوال تکراری که مثل سفر به خیر مهماندار هواپیما تکراری و خط خطی است در برابرمان قد می افرازد که … اگر هواپیما سقوط کند چه میشود ؟مرگ ،بله مرگ..من چگونه با مرگ روبرو می شوم ؟پس سهم من از این دنیا چه بوده ؟مرا برای چه آفریدند ؟هدف نهایی از آفرینش من بر روی زمین چه بوده است؟…اما هر قدر هواپیما از زمین فاصله میگیرد،ما ایرانی ها ، خود را بیشتر به خدا نزدیک احساس میکنیم، دیگر از ترس یا به دلیل پنهانی دیگربه روی زمین نگاه نمی کنیم،

رمان شب ایرانی