رمان تکرار با تو بودن از فرشته آیین مهر

  رمان تکرار با تو بودن از نینا

نام رماننام رمان :رمان تکرار با تو بودن

نویسنده به قلم :فرشته آیین مهر

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

داستان درباره ی دختری به اسم پردیس هستش که به توصیه ی یکی از آشنایانش در کارخانه ای مشغول به کار میشود از طرفی مدیریت کارخانه بر عهده ی مردی است که….


download :دانلود رمان تکرار با تو بودن از فرشته آیین مهر با فرمت pdf

صفحه ی اول رمان:

باتو
کاش امتدادلحظه ها تکرارباتوبودن بود
ای عشق تواز سلاله ی پاک بهاری ،تواز دشت شقایق نقش
بسته ای ،توبه زیبندگی گل ارغوانی،توچون آب زلال و
بی ریایی،تورادوست دارم،ومی خواهم که تورا بشناسم،باتو
که نهال بی جان امید را در دل انسانها ریشه می دوانی ،وبه
آرمانهای آنها رنگ طلایی واقعیت می بخشی .تورا از میان
هزاران رنگ انتخاب نموده ام رنگی که نه از حزن خورشید
بگویدونه از غروب آشنایی.

او به شرکت رسیده بود.نگهبان با دیدن نزدیک شدن اتومبیل مدیر،درساختمان را باز کرد وبه اوسلام وصبح بخیر گفت واو ضمن داخل شدن پاسخ سلامش را داد.پس از پارک کردن اتومبیل واردساختمان شد.سالن طویل وعریضی را پشت سر نهادتابه دفتر خود رسید.خانم رستگاری پشت میز خودنشسته بود.بادیدن موحد بلند شد وعرض سلامی کرد .موحد پس از پاسخ سلام اوپرسید:

رمان تکرار با تو بودن